Tato stránka používá Cookies. Informace o Cookies.
 
PRO MOBIL
PRO MOBIL
KLASICKY
KLASICKY


Smartphony

Úplnou správu životního cyklu mobilních zařízení představil Symantec

Kombinace funkcí zabezpečení a správy v řešeních pro mobilní zařízení pomáhá podle výrobce chránit a spravovat podniková data v mobilních zařízeních.

Svou strategii zabezpečení a správy mobilních zařízení, jejíž součástí jsou tři produkty, které organizacím pomohou zabezpečit a spravovat data v rostoucím počtu podnikových mobilních zařízení, představila firma Symantec. Cílem je pomoci zákazníkům omezit prostoje, zvýšit produktivitu uživatelů, zlepšit dobu odezvy a zajistit ochranu a správu v celém životním cyklu mobilních zařízení – od přípravy k provozu a správy až po zabezpečení a vyřazení zařízení z provozu.

V rámci své mobilní strategie společnost Symantec nyní nabízí tři nové produkty, které zákazníkům pomohou snížit rizika, omezit složitost, kontrolovat náklady, automatizovat procesy a efektivně řešit otázky souladu při současné úspoře nákladů.

• Endpoint Protection Mobile Edition 6.0 poskytuje ochranu mobilním zařízením před nebezpečnými hrozbami a neoprávněným přístupem k citlivým podnikovým informacím. Využívá antivirovou technologii, pokročilou bránu firewall a ochranu zpráv SMS před nevyžádanými zprávami. Produkt pomáhá zajistit ochranu dat v mobilních zařízeních a soulad s interními a externími požadavky na zabezpečení.

• Network Access Control Mobile Edition 6.0 ve spolupráci se softwarem Endpoint Protection Mobile Edition vynucuje soulad se zásadami zabezpečení a tím zaručuje, že přístup do sítě a k e-mailům v prostředí Microsoft Exchange mohou získat pouze zabezpečená zařízení, která jsou v souladu se zásadami. Program zajišťuje kontrolu integrity klientských systémů a centralizované upozorňování na stav integrity zařízení. Vyhodnocování stavu integrity hostitele pro mobilní zařízení pomáhá organizacím zajistit konzistentní vynucování zásad IT. Centralizované protokolování, vytváření zpráv a upozorňování dále posiluje schopnost organizací proaktivně sledovat stav spravovaných zařízení.

• Mobile Management 7.0 zvyšuje efektivitu IT bezdrátovou instalací aplikací a aktualizací, zvyšuje produktivitu koncových uživatelů pomocí správy stavu mobilních zařízení a integruje se s produkty Symantec pro zabezpečení mobilních zařízení a tím umožňuje správu a zabezpečení mobilních zařízení v celém jejich životním cyklu. Novinka poskytuje výkonné funkce vzdálené pomoci, správu systémů v reálném čase, granulární doručování a automatické opravy softwaru a celkový přehled o mobilním prostředí.

Řešení pro zabezpečení a správu mobilních zařízení jsou postavena na platformě Symantec Management Platform, která poskytuje jednotnou správu podnikové třídy pro stolní počítače, přenosné počítače, servery a mobilní zařízení. Správcům to umožňuje centrálně definovat zásady zabezpečení a bezdrátově je distribuovat do mobilních zařízení. Platforma podporuje také integraci produktů, která umožňuje jednotné zabezpečení a správu mobilních zařízení z jediné konzoly pro správu a tím omezuje složitost a snižuje rizika a náklady.

Produkty Endpoint Protection Mobile Edition a Network Access Control Mobile Edition podporují mobilní zařízení se systémem Windows Mobile, Windows CE a Symbian. Řešení Mobile Management nabízí podporu pro mobilní zařízení se systémem Windows Mobile a Windows CE.

Mobilní zařízení budou podle Symantecu pokračovat ve svém pronikání do podnikového prostředí a pro organizace proto bude stále důležitější, aby měly komplexní mobilní strategii. Nedávný průzkum společnosti IDC ukazuje, že počet celosvětově dodaných inteligentních telefonů dosáhne koncem roku 2009 více než 167 milionů, a předpovídá, že do roku 2013 se zvýší na více než 291 milionů, což odpovídá 14% průměrnému ročnímu růstu. Jakmile bude mít přístup do podnikových sítí více mobilních zařízení, často prostřednictvím nechráněných kanálů, budou touto skulinou získávat přístup k citlivým datům autoři škodlivého kódu a zloději.

„Mobilní zařízení a rostoucí počet jejich uživatelů se stávají významnějším cílem pro neoprávněný a potenciálně škodlivý software, včetně červů, virů a spywaru,“ řekl Sean Ryan, Research Analyst, Mobile Enterprise Software, společnost IDC. „Absolutní počet mobilních zařízení neustále stoupá, stejně tak se dále zvyšují nároky na IT a s tím se podstatně zvyšuje potřeba organizací zabezpečit a spravovat tato zařízení a informace v nich obsažené.“

autor Pavel Louda


Mobilní verze našich dalších titulů

 
 
Nahoru
 
Nahoru
 
© IDG Czech Republic, a.s.